WASMQ
World Academic Society of Medical Qigong

WASMQ är en ideell sammanslutning av qigongföreningar och högt ansedda qigongläkare och mästare från hela världen. WASMQ har sitt säte i peking.
WASMQs målsättning är att främja förståelse och samarbete mellan forskare och professionella utövare av medicinsk qigong över hela världen, att stimulera och stärka internationella kontakter på akademisk nivå samt stödja den vetenskapliga forskningen kring medicinsk qigong. På detta sätt hoppas man kunna bidra till bättre hälsa för hela mänskligheten.
För att uppnå dessa mål förbinder sig WASMQ
Att organisera världskongresser och semenarier om medicinsk qigong
Att uppmuntra vetenskaplig forskning på området medicinsk qigong
Att sprida och popularisera medicinsk qigong
Att utveckla utbildningar i medicinsk qigong
Att publicera periodiska skrifter rörande vetenskaplig forskning på området

Master Marcus är sedan år 1989 styrelsemedlem i organistationen. År 1998 valdes han till vice ordförande
och har sedan 2011 speciellt ansvar för utbildningen av licensierade qigong instruktörer och qigong tränare i Europa.