Här länkar vi till artiklar för den intresserade.

Se också under "Länkar": "Litteratur"

 

1. Qigong - En introduktion

av Marcus Bongart qigongmästare och läkare i kinesisk medicin

 

2. Den nya Qigongutvecklingen i Kina och andra länder    Qigongens utveckling

av prof. Tinqyu Fang,
Beijing University of Traditional Chinese Medicine Beijing, China

 

3. Medicinsk Qigong, ett hjälpmedel för västerländsk medicin

av Professor MD Zbigniew Garnuszewski

 

 

4. Qigong ger dig livskraften tillbaka 
av Marcus Bongart, qigongmästare och läkare kinesisk medicin