Historik

Föreningen bildades 1986 i skånska Vellinge. Från starten bedrevs verksamhet som utbildning, forskning, qigong och kursverksamhet, men föreningen var också ett forum för kunskap inom området kinesisk medicin. 1994 bildades det första bolaget som drev den operativa verksamheten.

Föreningen har genom åren varit aktiv på flera olika sätt. Man har organiserat två europeiska qigong-kongresser med inbjudna mästare från olika delar av världen. En i Polen 1996 och en i Falsterbo 1998.

Föreningen är kopplad till WASMQ, World Academic Society of Medical Qigong.

 

 

Föreningen har organiserat många medlemsdagar under årens lopp. Dessa är inspirerande tillfällen för möten mellan aktiva qigongutövare, men har också gett  nyfikna en idé om vad ett kliv in i qigongens värld kan innebära.

Föreningen har också arbetat aktivt i olika forskningsprojekt.

SMQS har också arrangerat föreläsningar för medlemmar inom ämnen som kinesisk medicin, qigong och vad vi kan göra för att uppnå bättre hälsa och välbefinnande.