Föreningen SMQS

Du som är intresserad av qigong är välkommen som medlem i SMQS, Swedish Medical Qigong Society.
SMQS är en politiskt och religiös obunden ideell förening med säte i Skåne och grundades 1986 i Vellinge i Skåne.
Föreningens målsättning är att öka intresset för qigong samt att vara ett forum för utövare.
Föreningen är en dotterorganistation till World Academic Society of Medical Qigong.

Som medlem erbjuds du;
Medlemsdagar("Qigondagar") som samlar medlemmar från hela landet ett antal gånger per år.
Medlemskvällar, föreläsningar och meditationer kostnadsfritt eller kostnadsreducerat.
Möjlighet att möta föreläsare och mästare från andra länder.
Trevlig samvaro med andra intresserade.

Medelmsavgiften är 250:-/kalenderår.
Bli medlem genom att sätta in avgiften på föreningens PG: 1573560-8
Väl mött!