Januari 2014.

Gott nytt år, alla qigongvänner!

Må det nya året skänka er alla fördjupade kunskaper och upplvelser inom qigongens värld!

Tanken är att SMQS ska ge er möjlighet till detta i.o.m. ett mer aktivt föreningsliv, med förhoppningsvis också fler aktiva medlemmar. Vi välkomnar er som redan har förnyat ert medlemsskap och påminner er andra om att följa efter -och ni som håller egna gruppträningar: Uppmuntra era kursdeltagare att gå med!
Som vi tidigare annonserat hålls årets första Medlemsdag den 6 april på Yangtorp, då vi också passar på att hålla årsmöte. Denna dag är för medlemmar endast.

Under vårvintern kommer arbetet med att färdigställa Yangtorp att fortsätta och vi vill påminna om möjligheten att komma och hjälpa till med enklar sysslor som volontär. Det är en glädje att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål, och dessutom erbjuder vi er mat, husrum, samt daglig qigongträning under er vistelse. Kontakta oss via hemsidan och meddela ditt intresse att delta.

Tills vi ses på någon av föreningens aktiviteter uppmuntrar vi er att träna flitigt -kanske t.o.m. utomhus, då vi hittills har en mycket mild vinter.

Styrelsen i SMQS.