Master Marcus vision

Att i enlighet med den österländska filosofin få människor att förstå vikten av ansvarstagande för sina handlingar-fysiska såväl som verbala och mentala.
Att arbeta för att skapa respekt mellan alla männsikor oberoende av deras proffession, bakgrund, religion eller ras.
Att arbeta för att människor skall förstå vikten av egen utveckling i strävan att uppnå framgång.
Att skapa medvetenhet om hälsan som den största resurs vi har, samt vikten av att bevara, förstärka och vårda den.
Att arbeta för att alla människor skall ha samma frihet, möjlighet och mod att kommunicera sin övertyglese.
Att använda sitt hjärtas varmaste känsla-den kosmiska kärleken-för att fatta beslut med respekt för sig själv och andra.
Att hjälpa både svaga och starka i samhället.
Att genom utbildning och terapi inom Qigong,Tai Chi, Kung Fu och TCM förmedla min kunskap, erfarenhet och förståelse för kinesisk tradition, medicin och filosofi.

Master Marcus Bongart