Marcus Bongart -grundare av SMQS

Marcus Bongart, qigongmästare, utövare inom TCM har genom långt och intensivt arbete skaffat sig gedigen erfarenhet inom kinesisk medicin (medicinsk qigong, akupunktur, tui-na och örtmedicin), filosofi och qigong. Detta praktiserar han både i Sverige och utomlands, driven av önskan att göra den gamla kinesiska kunskapen till ett naturligt inslag i den stressade västerlänningens liv.

Den kinesiska medicinen, filosofin och qigongen ger verktyg för att kunna uppnå balans -såväl fysisk som själslig- men vi måste också förstå vår plats i ett större sammanhang: Som en del av naturen, beroende av och ständigt påverkande vår omgivning.

Master Marcus tror på människans förmåga att ta in denna kunskap, påverka sin egen situation, fatta sina egna beslut och ta ansvar för desamma.

 

Master Marcus är tillika vice ordförande i KAM, kommittén för alternativ medicin, vice ordförande i WASMQ, World Academic Society of Medical QiGong, och håller i WASMQ:s utbildningar av qigonginstruktörer i Europa.