Våra QiGong-dagar.

Som medlem är du välkommen att delta i våra "medlemsdagar" med program mellan kl.10.00 och 17.00.

För Dig som är medlem erbjuds ett givande möte med Master Marcus, Qigongmästare och läkare i kinesisk medicin och det ges tillfälle att utbyta tankar kring och erfarenheter av träning och behandling.

 

Medlemsdagen är en sammankomst som ger inspiration och de har alltid varit mycket uppskattade.
Nästa Qigongdag planeras den 6 April 2014.

 

info@qigong.se